Algemene huurvoorwaarden Hakuna Matata Holidays

 

Hakuna Matata Holidays kunt u vinden op het volgende adres:
Sitaria
24006 Finiki – Methoni
Messinia Peloponnesos
Griekenland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen Hakuna Matata Holidays en huurder van een lodge.

Hakuna Matata Holidays biedt u accommodatie in de vorm van lodges. Er staan 2 lodges op onze olijfgaard, ieder geschikt voor een verblijf van 6 personen. Lodge Agalia heeft 3 slaapkamers, 1 met een comfortabel 2-persoonsbed en 2 kamertjes met stapelbedden.  Lodge Calida heeft 1 slaapkamer met een comfortabel 2-persoonsbed, 1 slaapkamer met 2 aparte 1 persoonsbedden. In de woonkamer kan desgewenst gebruik gemaakt worden van een comfortabele slaapbank. De lodges zijn voorzien van full-airconditioning en verwarming, douche, wastafel en toilet. Daarnaast is er nog een knusse zithoek. Op het terras is de buitenkeuken gesitueerd, een eettafel en een loungehoek. In de olijfbomen hangen hangmatten. Achter het woonhuis van Hakuna Matata Holidays is het zwembad van 8 x 4 x 1,5 meter met jetstream. In de olijfgaard zijn parkeerplaatsen. Zie voor actuele prijzen onder de tab ‘prijzen’.

Hakuna Matata Holidays zorgt er voor dat de accommodaties en alle voorzieningen zich in optimale staat bevinden en veilig zijn voor passend gebruik. Verblijf bij Hakuna Matata Holidays is helemaal voor eigen risico.

Reservering, boeking en betaling van de huur van de lodges.

Nadat u geboekt heeft, ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Na vooruitbetaling van 50% van de totale huursom van de accommodatie is de boeking definitief en wordt de woonwagen voor de betreffende periode gereserveerd. Na ontvangst van de aanbetaling van (50%) van de huursom, ontvangt de huurder per mail een bevestiging. De rest van het bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn. Betaling per bank, pinnen is niet mogelijk. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Hakuna Matata Holidays. De betalingen dient u over te maken naar ING bank rekeningnummer NL09 INGB 000 4044079 t.n.v. Mw. W.C. van den Heuvel-Kastelijn. Overige, eventueel af te nemen voorzieningen worden ter plaatse, contant, afgerekend.

In geval van een ‘last minute’ boeking, moet de volledige huursom voor de accommodatie direct overgeschreven worden naar de bankrekening van Hakuna Matata Holidays.

Aansprakelijkheid huurder

Bij aankomst in de woonwagen adviseren wij de accommodatie en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar uw mening sprake is van een onveilige situatie, stelt u onmiddellijk Hakuna Matata Holidays hiervan in kennis. U geeft Hakuna Matata Holidays redelijke tijd om de situatie in orde te brengen.

We verwachten dat de huurder en zijn gezelschap de lodge met toebehoren, de voorzieningen op het terrein en de andere gasten met respect voor mens, dier en materiaal zal benaderen.

Bij het verlaten van de terrein van Hakuna Matata Holidays, ook voor korte tijd, dient de lodge volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. De huurder is aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan de lodge en terras, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door hem of zijn medehuurder(s). De huurder dient daarom zelf zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering.

De huurder is verplicht toegang aan de verhuurder te verlenen tot de lodge en omgeving voor noodzakelijke reparaties en onderhoud. Het zwembad wordt in het hoogseizoen minimaal tweemaal per week gecontroleerd op de kwaliteit van het zwembadwater. Het zwembad wordt dan tevens schoongemaakt.

Verblijf in de lodge

De lodges van Hakuna Matata Holidays zijn het gehele jaar beschikbaar voor verhuur. Op de dag van aankomst kan de woonwagen over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. Op de dag van vertrek dient de woonwagen uiterlijk om 10.00 uur, schoon en opgeruimd, weer verlaten te zijn.

De woonwagen dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

► Bezemschoon
► Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
► Vuilniszakken, lege flessen en oud papier worden door u zelf afgevoerd in de openbare containers langs de Griekse wegen
► Bedden afgehaald, linnengoed, handdoeken en eventueel dekbedden, opgevouwen aan het voeteneinde
► Koelkast leeg en schoon

De huursom is exclusief eindschoonmaakkosten van € 50,00 per verblijf.

 De lodge mag door zes personen bewoond worden. In overleg met Hakuna Matata Holidays is het mogelijk om een klein tentje op het terrein te plaatsen. Indien blijkt dat er zonder overleg toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft Hakuna Matata Holidays het recht om de huurder de toegang te ontzeggen of € 50,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen.

Huisdieren zijn niet toegestaan. Hulphonden zijn wel toegestaan maar graag melden bij boeking.

Het huren van de lodge is inclusief linnengoed, keukengoed, badlinnen en strandlakens voor bij het zwembad. Huurder dient zelf handdoeken voor op het strand mee te nemen. Het is niet toegestaan om bedlinnen mee te nemen buiten de lodge. Ook meubels dienen in de lodge te blijven. In de lodges mag niet gerookt worden. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Buiten mag geen open vuur toegepast worden!!!

Borg

Wij vragen geen borg meer maar vertrouwen er op dat eventuele schade eerlijk gemeld wordt. En in goed onderling overleg, op voor beide partijen, bevredigende wijze afgehandeld wordt. Zorg er voor dat uw reis- en WA verzekering up to date zijn.

Annulering

Hakuna Matata Holidays kan door ernstige omstandigheden de boeking teniet doen. Eigenaar zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de reeds gestorte huursom terugbetalen. Hakuna Matata Holidays is niet verplicht om huurder schadeloosstelling te bieden. Wel zal Hakuna Matata Holidays zich inspannen om voor huurder een alternatief te vinden.

Hakuna Matata Holidays kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen van de huurprijs door de huurder.
b. overmacht, oorlog, epidemie / pandemie, staking, natuurramp, andere buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van (één van) de eigenaren van Hakuna Matata Holidays of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woonwagen onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de woonwagen.
d. bij annulering vanwege door overheidswege uitgevaardigde reisverboden, betalen wij reeds betaalde betalingen terug behoudens € 35,00 administratiekosten.

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk, per mail, te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels: Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeraar.  Bij annulering tot 1 maand vóór de dag van aankomst wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht.  Bij annulering binnen 1 maand tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering

Aansprakelijkheid en recht

Hakuna Matata Holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in de lodge.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de lodge, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de lodge.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van de lodge, inbegrepen inventaris, of  ongevallen in de olijfgaard, het terrein van Hakuna Matata Holidays.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond de lodge bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de lodge zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend.

Hakuna Matata Holidays heeft als uitgangspunt dat zij zo veel mogelijk in het  werk stellen om alle gezinsleden een fijne ontspannen vakantie te bieden. Dit doen wij graag in overleg met u, onze gast. Waar u behoefte aan heeft, proberen wij te regelen.

Hakuna Matata Holidays zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Klachten

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van de lodge dienen door de huurder meteen bij Hakuna Matata Holidays te worden ingediend. De huurder zal Hakuna Matata Holidays voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Hakuna Matata Holidays. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in de lodge worden ingediend.

 DISCLAIMER

Informatie die u verstrekt in ons fysieke en/of digitale gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. Hakuna Matata Holidays behoudt het recht om reacties met beledigende, seksueel getinte of discriminerende inhoud, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs (meer) op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

Aansprakelijkheid

Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er voor te zorgen dat de informatie op en de werking van deze website juist is.
Hakuna Matata Holidays kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, mededelingen of andere inhoud dan wel werking van deze website en daaraan gerelateerde informatie.
Hakuna Matata Holidays kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een computervirus dat schade veroorzaakt in welke vorm dan ook.

Links naar andere websites
Hakuna Matata Holidays is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van gelinkte  internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze sites.
Linken naar onze website is toegestaan, maar wij willen daar graag over worden geïnformeerd.

 Privacy

Al uw persoonlijke gegevens die u ons per internetformulier of email verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens blijven in ons bezit en worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld. Email adressen worden niet ter beschikking gesteld aan derden.