Missie

Hakuna Matata biedt haar gasten een zorgenvrij en kwalitatief hoogstaand verblijf op haar terrein. Onze passie voor de belevingswereld van kinderen, ook die in kwetsbare posities, draagt er toe bij dat zij zich veilig voelen bij Hakuna Matata, van daaruit de omgeving exploreren en zich optimaal kunnen ontspannen bij Hakuna Matata.

Visie

De missie van Hakuna Matata is uitgewerkt in de visie. De visie geeft een concreet en doelgericht overzicht van de wijze waarop Hakuna Matata wil werken.

In samenwerking met de kinderen, de ouders en/of de begeleiders inventariseren wij ieders wensen, bespreken wij de mogelijkheden en maken we samen een plan van uitvoering.

Zorgenvrij vinden wij:

Ouders en kinderen kunnen zorgenvrij bij Hakuna Matata verblijven doordat Hakuna Matata alles in het werk stelt om het verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Kwalitatief hoogstaand vinden wij:

De accommodaties en voorzieningen van Hakuna Matata zijn gemaakt van de best beschikbare materialen en worden vanuit een pro-actieve instelling onderhouden.

Een open, eerlijke en heldere communicatie in wensen, offreren en factureren.

Veilig vinden wij:

Alle gasten, bezoekers en de medewerkers van Hakuna Matata gaan respectvol met elkaar en de aanwezige voorzieningen, inclusief de dieren, om.

Alle voorzieningen van Hakuna Matata worden pro-actief onderhouden en regelmatig getest op veiligheid.

Hakuna Matata werkt vanuit een inclusieve houding. Dit wil zeggen dat Hakuna Matata anderen accepteert en respecteert, diversiteit als meerwaarde ziet en een ieder dezelfde rechten en plichten toedeelt. Hakuna Matata verwacht van haar gasten dat zij vanuit dezelfde houding verblijven op het terrein van Hakuna Matata.

Passie voor de belevingswereld van kinderen vinden wij:

Uitgaan van de mogelijkheden van kinderen, stimuleren van hun ideeën en wensen.

Verantwoordelijkheid geven waar het kan, ondersteunen waar het nodig is.

betrokken, inlevend en bevlogen zijn, met gepaste afstand om deskundig te begeleiden.

Kinderen in kwetsbare posities vinden wij:

Kinderen die door persoonlijke omstandigheden, zoals een stoornis, beperking, (hoog)begaafdheid of juist een achterstand hebbend, de aansluiting met andere kinderen en/of volwassenen en hun omgeving missen.

Exploreren vinden wij:

Volgens van Dale betekent exploreren: ‘opsporingen verrichten in’, volgens woorden.org: ‘verkennend onderzoek doen, vooral om iets te vinden’. Bij Hakuna Matata stimuleren wij de kinderen om de aanwezige voorzieningen te verkennen en te onderzoeken om zo de eigen behoeften te herkennen en te onderkennen.

Ontspannen vinden wij:

Tot rust komen, in rust en evenwicht komen door prettige bezigheden of een prettige omgeving.

Tot rust komen in een internet-vrije omgeving. Op vaste tijden en in overleg zal internet beschikbaar zijn. Uiteraard zullen onze gasten ten alle tijden bereikbaar zijn in urgente gevallen.

In samenwerking met de regio en vanuit een holistisch perspectief biedt Hakuna Matata een optimaal verblijf in een prikkelarme, maar niet saaie omgeving.