Het Paleis van Nestor

Het oude paleis van de beroemde Koning van Pylos, Nestor, ligt op 14 km afstand van het Pylos van nu. Het is het meest karakteristieke paleis uit de Myceense oudheid. De plek waar volgens onderzoekers het oude Pylos gesitueerd was. Het is het bestbewaarde Myceense paleis in heel Griekenland. Door de geschiedenis heen zijn er vele pogingen gedaan om het paleis van Nestor te vinden, maar pas in 1939 kwamen de eerste restanten aan het licht. De opgravingen gaan nog steeds door met als doel om alle onderdelen van het paleis te onthullen.

 

Het paleis is zo’n 40 meter lang. Het entreeportaal van de hoofdingang wordt gekenmerkt door een zuil in het midden van de opening. Ook aan de andere kant van de entreedeur was zo’n poorthal met één zuil. Achter de entree ligt het voorhof met daaraan een galerij met twee zuilen.

Het hele paleis bestaat uit vier gebouwen, waarin zich meerdere woon- en gebruiks- gedeeltes bevinden. Het totale aantal blootgelegde ruimtes in het paleis staat op ongeveer 150. Het belangrijkste woongedeelte dat tot nu toe is gevonden is de zogenaamde “troonzaal”, waarin zich een ronde haardstede bevindt.

.

Verder zijn er nog een aantal andere belangrijke vertrekken door archeologen gedefinieerd, zoals opslagkamers voor wapens, olijfolie en wijn. Ook een wachtruimte, een binnentuin, een keuken, slaapkamers, een badkamer en een Koninginnehal met bij-ruimtes zijn blootgelegd. Bezoekers aan de site  kunnen in het Museum van Chora ook het gewelfde graf dat toegeschreven wordt aan Nestor en diens opvolger Thrasymedes bekijken, alsook de andere archeologische vondsten die bij opgravingen zijn gevonden