Pylos en het NeoKastro

Pylos heeft verschillende locaties gekend. Volgens de overlevering stichtte ene Pylos in de 14de eeuw v. Chr. een stad op de heuvel Engliános, 17 km ten noorden van het huidige Pílos. Neleus verdreef hem van de heuvel, bouwde er een paleis en maakte van Pylos een belangrijke stad. Zijn zoon Nestor volgde hem op en streed met Odysseus mee in de Trojaanse oorlog. Nestor breidde het paleis van zijn vader uit. Toen de Doriërs omstreeks 1200 v. Chr. het paleis hadden vernietigd, trokken de inwoners naar zee.

Bij de haven van het paleis, op Kaap Korifásion, de noordpunt van de Baai van Navarino, stichtten zij een nieuw Pylos. Totaan de 2de eeuw na Chr. was Pylos een levendige stad. Daarna zwijgt de geschiedenis eeuwenlang. Totdat in het begin van de 13de eeuw de Franken de Pelopponesos bezetten. De huidige stad Pylos heette in de middeleeuwen Navaríno, een verbastering van de Griekse woorden “των Αβαρίνων” (ton Avarínon), wat “van de Avaren” betekent, een herinnering aan de nomadische stam die dit gebied in de 6e eeuw binnenviel. Het Neokastro (‘Nieuw Fort’) aan het zuideinde van de Baai van Pylos (of Baai van Navarino) is in 1573 gebouwd door de Turken en was tussen 1686 en 1715 ook nog in Venetiaanse handen.

Tijdens de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog konden Griekse vrijheidsstrijders tijdelijk de vesting veroveren, maar zij moesten zich in 1825 overgeven aan Ibrahim Pasja. Deze sloeg er zijn hoofdkwartier op en ondernam vandaar uit vergeldingsacties in het gehele achterland van Messenië. Totdat op 20 oktober 1827 Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland met 27 schepen de baai in voeren om de Turks/Egyptische vloot te dwingen zich terug te trekken. De Turken en Egyptenaren verloren bij de daarop volgende Slag bij Navarino 55 van hun 91 schepen en betreurden 6000 doden. Deze gewonnen slag was een belangrijke stap voorwaarts in Griekse onafhankelijkheidsstrijd. De Fransen namen van 1828 tot 1833 hun intrek in Neokastro en bouwden aan de voet ervan een plein met de eerste huizen. De groei van het moderne Pílos kon beginnen. Bron: https://www.cruisetravel.nl/havens/pylos/